En l’odontologia neurofocal tenim una visió holística de l’ésser humà, en la què totes les seves parts estan interrelacionades, i entenem l’odontologia des d’un punt de vista global i preventiu. Des d’aquesta perspectiva, és creiem que és imprescindible detectar qualsevol anomalia en la funció́ masticatòria per actuar a temps i evitar complicacions posteriors.

La rehabilitació neuro-oclusal (RNO), és un mètode terapèutic centrat en recuperar la correcta funció de l’aparell estomatognàtic. El seu principi bàsic és aconseguir el que s’anomena l’equilibri oclusal, que permet una funció masticatòria harmònica.

El desenvolupament del sistema masticatori

La boca és quelcom més que unes dents alineades i boniques. A més a més, ha de ser una boca sana, el què implica un perfecte funcionament. El sistema masticatori és el conjunt d'òrgans i teixits que permeten accions vitals com menjar, parlar, mastegar, deglutir, respirar i somriure, entre d’altres. També està implicat en totes les expressions facials.

Totes aquestes funcions són importants en la vida de qualsevol persona, fins i tot s’ha demostrat que el seu funcionament repercuteix directament relacionat en la postura i l’equilibri corporal.

El desenvolupament del sistema masticatori depèn de factors genètics i d’estímuls externs. La maduració dels maxil·lars està relacionada amb la recepció dels estímuls idonis en el moment precís, com poden ser la lactància materna, la respiració́ pel nas i la masticació́ forta i dura. Es per això que tenim en compte la història del pacient des del seu naixement. Totes aquestes dades ens donen les claus per enfocar el tractament d’una forma òptima.

Problemes neuro-oclusals

La simptomatologia més usual dels problemes d’origen neuro-oclusal són: mals de cap, dolors a la zona articular que irradia a les zones veïnes, clics provinents de l’articulació, tensió hemifacial, dolor en mastegar, contractura muscular a la cara i bloqueig a l'obrir o tancar la boca. Així mateix, són molt freqüents els símptomes òtics com acúfens (brunzit, xiulets...) i picor a les oïdes. Algunes persones també tenen afectada la postura i l’equilibri corporal.

La RNO ens facilita realitzar un diagnòstic més precís i poder trobar millors solucions a aquestes  afectacions. També contribueix a la prevenció́ dels problemes periodontals, que freqüentment tenen el seu origen en un trauma provocat per una oclusió deficient.

El tractament neuro-oclusal

En primer lloc, fem una història de la persona molt detallada, en la què recollim minuciosament tota la informació de la seva salut global des de la infància. Posteriorment, realitzem un estudi complet i acurat del sistema neuro-oclusal i elaborem un pla de tractament que proposem al pacient.

Els tractaments de la RNO estan basats en uns aparells específics que són diferents als de l’odontologia clàssica. L’objectiu és recuperar un pla oclusal funcional. Paral·lelament, es donen consells per mantenir una boca sana, com per exemple, incorporar hàbits per a realitzar una masticació adequada, corregir postures habituals perjudicials, col·locar la llengua adequadament, etc. Factors aparentment senzills però altament rellevants en el manteniment d’una boca sana.

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars. Si no canvia la configuració del seu navegador, accepta el seu ús.